Các tính năng đặc sắc

hệ thống nhân vật

info figure
img figure
info figure
img figure
info figure
img figure

Mặc giả

Thích khách

Cung thủ